Vanessa Andersson

cs_Vanessa_1

Mail: vanandersson@hotmail.com

Hemsida: www.vanandersson.com

Instagram: vanandersson

A Family of Fantasy

 

Fantasifulla och färgglada kläder, peruker, ansiktsmålningar och realistiska och detaljerad rekvisita. Som att kliva in i en sagovärld, in i ett rike där alla ens favoritkaraktärer från filmer, tv­-spel och serietidningar har samlats för att visa upp sig och skapa nya vänskaper. Till höger ser man Captain America. Till vänster är Alice från the Madness Returns. Du vet aldrig vem du stöter på när du är på ett Cosplayevent.

Cosplay kulturen växer ständigt i Sverige. Det är ett uttryck och en konstform där man porträtterar fiktiva karaktärer. Fast det är även en kultur med en stark känsla för gemenskap. Genom att spendera tid, ansträngning och engagemang har de möjligheten att skapa de mest fantastiska dräkterna för att kunna förkroppsliga sina favoritkaraktärer från sagorna in till vår egen värld. Om de tycker om att sy, vara modell eller fotografera, så kan entusiaster med denna hobby interagerar med andra i samma fandom och få en känsla av tillhörighet och förståelse, och skapa en familj av främlingar.

I detta projekt vill jag visa denna färggranna konstform och den starka gemenskap och vänskapen den skapar mellan cosplayers.

“We’re all mad here.”

___

Imaginative and colorful clothing, wigs, facial paintings and realistic and detailed props. Like stepping into a fairytale world, into a realm where all oncs favorite characters from movies, video games and comic books have gathered to show off and create new friendships. To the right you see Captain America. To the left is Alice from the Madness Returns. You never know who you’ll encounter when you’re at a Cosplay event.

The Cosplay culture is growing constantly in Sweden. It is an expression and an art form of portraying fictional characters. But also a culture with a strong sense of community. By spending time, effort and dedication, they are able to create the most amazing outfits to embody their favourite characters from fairy tales and bring them out into our world. Whether you like to sew, model or photograph, enthusiasts in this hobby let’s people interact with others in the same fandom and give them a sense of belonging and understanding, and create a family of strangers.

In this project I want to show this colourful art form and the strong community and friendship it creates between people in the cosplay community.

“We’re all mad here.”