The theme

A Family of Strangers

”Världen är ett globalt samhälle.” Det är ett begrepp som ofta har citerats och spridits runt om i världen sedan den kanadensiska forskaren Marshall McLuhan, presenterade det i sin bok War and Peace in the Global Village 1968. Med det menas att i och med framväxten av massmedia – såsom television, radio och nu även internet samt sociala medier, påverkas hela världen. Världen har krympt till ett litet samhälle som är beroende av varandra. Men har det verkligen det? Är världen sammanlänkad? Är alla beroende av varandra? Är världen verkligen en digital by? Parallellt med, i motsats till eller utmanande av detta koncept är temat för årets examensprojekt: A family of strangers.

John Kimmich-Javier & Maria Nilsson

A Family of Strangers

”The world is a global village.” Is a concept that has been frequently quoted and has gone around the world since Marshall McLuhan, Canadian communications scholar presented it with his 1968 book, War and Peace in the Global Village. Basically it claims that with the growth of mass media such as television, radio, and now the Internet and social media affecting the entire world. It has shrunk into a community that is interconnected and dependent on each other. But has it? Is the world connected? Is everyone dependent on each other? Is the world really a village? Parallel to, contradictory of, challenging of, or an exploration of this concept is the topic of this exam: A Family of Strangers.

John Kimmich-Javier & Maria Nilsson