Sofia Björkesjö

cs_Sofia_2_1

Mail: mail@sofiabjorkesjo.com

Hemsida: www.sofiabjorkesjo.com

Instagram: sofiabjorkesjo

Dansens nästa generation

 

De är 17 år, går i skolan sex dagar i veckan och tränar dans fem timmar om dagen. Att utbilda sig till professionell dansare är tufft. De har stor ambition och ett mål med deras utbildning. Men hur ser vardagen ut?

Det är tio elever som går andra året på Kungliga Svenska balettskolans gymnasium. De flesta har valt att flytta hemifrån i tidig ålder för att kunna satsa på dansen fullt ut. Jag ska i mitt examensprojekt följa dem i deras vardag när de tillsammans bildar “A family of Strangers”.

The next generation of dancers

They are 17 years old, goes to school six days a week and have dance practices five hours a day. To educate oneself to become a professional dancer is hard. They have a strong ambition and a goal with their education. But how does their every day life look like?

There are 10 students who are doing their second year at The Swedish Royal Ballet School Gymnasium. Most of them have chosen to move away from home at an early age to focus on dancing full heartedly. During my project I will be following the students during their daily life were they together become, “A family of strangers”.