Sofia Axelsson

cs_Sofia_1_1

Mail: sofiaaxelssonfoto@gmail.com

Instagram: ellenlykke

Alsike kloster

 

 

Vissa stannar några timmar, andra blir kvar flera år. I varje vrå finns kärlek och värme för medmänniskor. Allt i från nunnor till klosterkatter hittar du i den gamla skolbyggnaden strax söder om Uppsala.

Vissa stannar några timmar, andra blir kvar flera år. I varje vrå finns kärlek och värme för medmänniskor. Allt i från nunnor till klosterkatter hittar du i den gamla skolbyggnaden strax söder om Uppsala.

Alsike kloster har i snart fyrtio år tagit emot flyktingar med öppna armar. Helgeandssystrarna, som de kallas är en del av Svenska kyrkan och har som mest bestått av tre nunnor; syster Marianne, syster Ella och syster Karin. Idag finns två av systrarna kvar och de har nu två aspiranter.

Projektet kommer att gå ut på att följa systrarna Karin och Marianne och deras liv i kloster tillsammans med allt som finns omkring dem. Varför väljer man ett liv i kloster i ett så sekulariserat land som Sverige? Vad innebär det att gå i kloster? Hur ser klostrets framtid ut? Allt ifrån deras arbete med de flyktingar som kommit till klostret, till deras personliga böner. Hur är det egentligen att leva i en storfamilj som denna?

Alsike convent

A few stays just for a couple of hours, but some of them stays for years. In every corner of the convent there is love for every human who sets their foot in there. In the old school building, just south of Uppsala, you can find everything from nuns to convent-cats.

Alsike convent has for almost forty years been welcoming refugees with open arms. Helgeandssystrarna, as they are called, are a part of the Church of Sweden and as most they have been three nuns; sister Marianne, sister Ella and sister Karin. Today there are two nuns left and they also have two aspirants.

The project is about following the sisters Karin and Marianne and their lives in the convent along with everything they call their daily life. Why did they choose a life in a convent in such a secular country like Sweden? What does it mean to enter a convent? How does the future of the convent look like? Everything, from their work with the refugees living in there, to their personal prayers. How is it to live in a big family like this one?