Rickard Törnhjelm

cs_Rickard_1

Mail: rickard.tornhjelm@gmail.com

Sarajevo

 

 

 

Efter President Titos död spred sig nationalismen i Jugoslavien och motsättningar mellan etniska grupper hårdnade. I Bosnien och Hercegovinas huvudstad Sarajevo kom den längsta belägringen av en huvudstad i modern historia att äga rum. Familjer splittrades och vänner blev till fiender.

Nu, lite mer än 20 år efter krigets slut vill jag se vilken framtid som skapats för Sarajevos unga vuxna. Har viljan att leva och utvecklas tillsammans kommit tillbaka eller lever nationalismen och de etniska motsättningarna kvar. Jag undrar vilka spår kriget har lämnat efter sig.

In Bosnia and Herzegovina’s capital Sarajevo the longest siege of a capital city in modern history took place. Families split and friends became enemies.

Now more than 20 years after the war, I want to see the future created for Sarajevo’s young adults. Have the will to live and develop together come back or does nationalism and ethnic tensions remain. What has the war left behind?