Lotta Svensson

cs_Lotta_1

Mail: lottasvenssons@gmail.com

Hemsida: www.lottasvensson.com

Instagram: lottasvenssons

Ursprungsfolket

 

Det florerar många fördomar om samer, till exempel att en same inte är en same om personen ifråga inte håller på med renskötsel, eller att samer bor i kåtor på fjället. Även fast majoriteten av samer utövar helt andra yrken.

Jag kommer under mitt examensprojekt att fokusera på att träffa människor som identifierar sig som samer. För att visa att samer kan vara precis som du och jag.