Kid Svedberg

cs_Kid_1

Mail: kid.svedberg@gmail.com

Instagram: kidsve

Att arbeta som volontär

 

Under 2015 riskerade över 800.000 människor livet genom att göra den farofyllda resan över det Egeiska havet. Tusentals människor på flykt ger sig ut i osäkra gummibåtar och jollar i hopp om att undkomma kriget och skapa sig ett bättre liv.

I kriget och krisens spår känner privatpersoner från hela Europa ett starkt behov av att hjälpa till. En del donerar kläder, pengar och mediciner. Andra bestämmer sig för att åka till dessa knutpunkter för att hjälpa till på alla sätt de kan. Jag kommer resa till den Grekiska ön Samos för att dokumentera hur det dagliga livet ser ut för privata volontärer som arbetar med att hjälpa människor som flytt krig och förföljelse.

Daily life of a volunteer

During 2015 over 800.000 people risked their lives doing the dangerous voyage over the Aegean Sea. Thousands of people take to unsafe rafts and rubberboats to escape the war in Syria.

Regular people from all over Europe feel a strong desire to help the people who arrive at the Greek islands. Some help by donating clothes, money or medicine. Others decide to travel to where refugees arrive to take an active part in aiding them upon arrival. I will travel to the Greek island Samos to document how the daily life of a volunteer looks like.