Jesper Jäger-Ärlestad

cs_Jesper_1

Mail: jesper.jaeger.arlestad

@gmail.com

Instagram: jesperarlestad

Ombord

 

Ankomst, avsked, verklighetsflykt, kärlek och ensamhet. Överraskningen i ett nytt möte och den gemenskap som kan uppstå.

Färjorna som lämnar Sverige, kors och tvärs genom Europa, är en samlingsplats för människor i alla åldrar och hörn av samhället. Människor som du och jag. Jag kommer i mitt examensprojekt dokumentera mina möten med dessa människor i jakt på det som förenar oss.

Onboard

Arrivals, departures, love, loneliness and escape from reality. The surprise that comes with meeting a new person and the bonds that we tie.

The ferries leaving from Sweden on it´s way to Europe is a gathering point for people of all ages and corners of society. People like you and me. In my exam project I will document my meetings with these people.