Ida Svensson

cs_Ida_1

Mail: ida_m_s@hotmail.com

Cirkusliv


 
Strålkastaren slås på och riktas mot den tunga ridån. Bakom den står de, kväll efter kväll redo att möta publiken.

I århundraden har de underhållit människor, med chockerande, häpnadsväckande och fängslande nummer. De har ett yrke som omgärdas av mystik och traditioner. Turnerande på vägarna tar de sig från plats till plats för att varje dag möta nya åskådare.

Jag kommer under mitt examensprojekt att följa en av Sveriges turnerande cirkusar. Cirkus Olympia har sedan 1985 varje säsong rest runt om i landet med sin föreställning. Jag vill med fokus på cirkusartisternas liv berätta deras historia. Jag vill ge en bild av dagens cirkusliv. Av gemenskap, samhörighet, samband och familj. Är cirkusen i dag en modern tolkning av vad det en gång var eller är det fortfarande ett yrke fyllt av gamla anor och traditioner?

Circus life

The spotlight shines on the heavy curtain. Behind it they stand, night after night ready to meet the audience.

For centuries they have entertained the crowds with their shocking, astounding and captivating performances. They have a profession surrounded by mystery and tradition. Touring the roads they move from one place to another every night to meet the next spectator. 

During my project I will follow one of Sweden’s touring circuses. Every season since 1985 Cirkus Olympia have travelled the country with their show. With focus on the artists I want to tell their story. I want to give a glimpse of the circus life. Is it nowadays a modern interpretation of its roots or is it still a profession filled with ancient heritage and traditions?