Gustav Butlex

cs_Gustav_1

Mail: gbutlex@gmail.com

Hemsida: www.gustavbutlex.com

Instagram: gbutlex

Där vid bron

Fler än 160,000 människor sökte asyl i Sverige förra året. I år räknar man med att det kan komma nästan lika många. Vi i Sverige är splittrade till hur vi ska lösa situationen.

Jag kommer att befinna mig i Skåne för att ta reda på hur polisen, volontärer, de som jobbar på migrationsverk och asylboenden upplever flyktingkrisen.

At the bridge

More than 160,000 people sought asylum in Sweden last year. This year it is estimated that there may be just as many. We who already live here are divided as to how we are to resolve the situation.

I will be based in Skåne to find out how the police officers, volunteers, those working in immigration offices and asylum accommodation experience the refugee crisis.