Daniel Tausis

cs_Daniel_1

Där floden möter staden

 

 

 

 

 

Überseestadt var från början en av de största hamnområdena i Bremen. Från det tidiga 1800-talet till slutet på 1980-talet lastade skeppen som gick på floden Weser av och på varor från hamnen. Med tiden effektiviserades handeln till andra områden längs floden och Überseestadt föll i glömska som ett nergånget industriområde i det gamla industriella Tyskland.

Sedan 2000-talets början har området varit under en förvandling där det går från att vara en övergiven industrihamn till en ny stadsdel där såväl bostäder som uteställen i modern arkitektur blandas med den gamla rostiga hamnen. Mitt projekt kommer följa människorna som bor och umgås i Überseestadt.

Where the river meets the city

Once a busy industrial port, today a modern cultural center. Überseestadt in Bremen is in the transition from an old rundown industrial center to a modern city district where people go to live, work and socialize. I will during this project follow the people of Überseestadt during their daily lives.