Angelica Linde

cs_Angelica_1

Mail: angelica.linde@hotmail.com

Instagram: angelicalinde

Immigrant dogs

 

 

Varje dag är det 30 hundar som övergivs av sina ägare på Irland. Dessa hamnar på ”dogpounds” som finns utspridda i varje kommun i landet. Där förvaras hundarna med knappt någon kontakt med vare sig människor eller andra hundar medan deras öde bestäms – döden eller chansen till ett nytt liv.

2014 hamnade 15 000 hundar på irländska pounds. Nästan hälften av dessa hade turen att bli räddade av räddningsgrupper. Dessa hundräddningsgrupper ägnar sin tid åt att besöka olika pounds och hjälpa de hundar de kan, och sedan förmedla dem till nya hem. För många av hundarna finns dessa hem i Sverige.

Jag ska följa några hundräddningsgruppers jobb och dokumentera hundarnas resa från kalla cementgolv i dogpounds till nya hem i Sverige.

Every day 30 dogs are abandoned by their owners on Ireland and end up in dogpounds. There the dogs are kept with barely any contact with humans or other dogs while they wait for their fate – death or a new shot at life.

2014 saw nearly 15 000 dogs coming into the Irish pound system. Nearly half of them were lucky enough to be saved by dog rescue groups. These rescue groups visits different pounds and helps dogs to get out of there and get new homes. For many of the dogs their new homes are in Sweden.

I am going to follow the work of the dog rescue groups and document the dogs’ journey from cold cement floors in dogpounds to their new homes in Sweden.