Τίμιος Σταυρός – The Holy Cross

kyrka_003

(Click play below to hear what the morning mass sounds like.)

Klockan är 05.30 och fåglarna kvittrar matt, tuppen i den lilla hönsgården galer och morgonen gryr över dalen. Prästlärlingen John går sakta över gårdsplanen för att ringa in morgonbönen.

För en vecka sedan spenderade jag två nätter på det ortodox-katolska klostret Timios Stavros. Det är av översteabbot och arkimandrit för klostret, fader Makarios, som jag har blivit inbjuden till att bo några nätter och se hur det är att leva som munk. Förutom fader Makarios bor de två prästmunkarna fader Vissarion och fader Irinaios på klostret.

It’s 05.30 in the morning and the birds are slowly starting to wake up, they are faintly tweeting and in the small chicken coop the rooster has started to crow. The priest apprentice John is slowly making his way over the courtyard to ring the bell and announce the beginning of the morning mass.

Last week i spent two nights at the Orthodox Catholic monastery Timios Stavros. It is by the archimandrite abbot father Makarios that i have been invited to stay at the monastery. There are two more monks living at the monastery besides father Makarios. The two hieromonks, father Vissarion and father Irinaios.

kyrka_001När klockan har ringt färdigt inleds morgonceremonin med att fader Irinaios tänder två smala vaxljus i förmaket till kyrkan. Längre in i kyrkan är det mörkt, så när som på några små oljelampor som hänger framför ikonostasen. I vestibulen hänger en svag doft av rökelse i luften och prästkappan fladdrar när fader Irinaios går ned för gången mot altaret. Innan ceremonin kan börja kysser han klostrets skyddsikon och gör ett korstecken samtidigt som han mumlar en kort bön.

Prästlärlingen John står bredvid präststolen och fader Irinaios tar plats vid hans sida. Med en hastigt mumlande röst inleder fader Irinaios ceremonin och med jämna mellanrum fyller John i med fraser och strofer. Förutom bönen är det helt tyst i kyrkans nav och när första delen av morgonceremonin är över ansluter fader Vissarion.

The morning mass begins when the sound of the church bell has subsided over the mountainside. Father Irinaios lights two thin vax candles in the narthex. In the nave it’s almost dark, save for a few small oil lamps hanging in front of the iconostasis. The faint smell of incense fills the air in the vestibule and the sound of father Irinaios fluttering cassock is filling the church nave as he strides towards the altar. Before beginning the mass he makes a cross sign over his chest and kisses the protective icon of the monastery.

The priest apprentice John is standing beside the altar on the right hand side aisle, father Irinaios takes place next to him. With a swift mumbeling voice he begins the morning mass, John is filling in with frases and stanzas and the ceremoni continues on. Besides the mumbling morning mass it’s completely quiet in the church nave when father Vissarion joins.

kyrka_002Han kysser ikonen för klostrets skyddshelgon och tar plats till vänster om fader Irinaios vid präststolen. Tillsammans ber de för människan, för förlåtelse och framtiden. Efter ytterligare en stunds bön går fader Vissarion in i bakom kyrkans handsnidade Ikonostas. Ett svagt klämtande hörs och lukten av rökelse sprider sig i kyrkan.

He kisses the icon of the holy cross and takes his place on father Irinaios left hand side. They pray for all the humans, for forgiveness and for the future and when one of the prayers is completed father Vissareon makes his way towards the hand carved wooden iconostasis. He enters through one of the small gates that leads to the inner sanctuary, and after a while a small chime can be heard and the smell of incense spreads throughout the church.

kyrka_005 kyrka_004Klämtandet blir högre och fader Vissarion pendlar rökelsekaret framför sig och välsignar kyrkans nav. Under tiden mässar fader Irinaios och lärlingen John vidare på morgonceremonin. När klockan närmar sig nio är morgonceremonin avslutad och det är dags för frukost, sött grekiskt kaffe och skorpor formade som knutar.

The chimes gets louder and father Vissareion emerges from the iconostasis, he is swinging the censer and blessing the nave of the church. In the meantime father Irinaios and the priest apprentice John is continuing the mass. The morning ceremony is completed at 09.00 and afterwards it’s time for breakfast, sweet Greek coffee and biscuits shaped lite knots.

kyrka_006Det är ett stilla liv att leva som munk på ett kloster. Två fasta punkter varje dag, morgonceremonin klockan 06.00 och kvällceremonin klockan 18.00. Där emellan arbetar munkarna med att restaurera klostret och förbereda nästkommande mässa.

Och med besöket på Timios Stavros avrundade jag i slutet på förra veckan min vistelse på ön Samos. Det är tvära kast vad gäller hur Grekland hanterar flyktingsittuationen och efter ytterligare nyheter från Lesbos får jag veta att alla hot spots även där kommer att vara låsta. Jag har två veckor kvar på mitt projekt och beslutar därför efter många turer fram och tillbaka att bege mig till Aten istället.

Mer om det längre fram.
Till dess, allt gott!

/Kid

The monastic daily life is a quiet one, two fixed points every day. The morning ceremony at 06.00 and the evening ceremony at 18.00. Between the two the monks are working with restoring the monastery and preparing for the next mass.

I ended my stay at the Greek island Samos with the visit to the monastery Timios Stavros last week. The day to day decisions regarding how Greece is handling the refugee situation is changing every day and after getting some further news on how the hot spots on Lesbos will be handled i have decided to go to Athens instead.

I’ll write some more about Athens in a few days.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *