Nora Lorek

cs_Nora_1Jag heter Nora Lorek är 23 år och uppvuxen i Tyskland och på senare år i Göteborg.

I Djungeln, flyktinglägret utanför franska staden Calais bor runt 6000 personer i hopp om att lyckas ta sig på lastbilar som tar färjan över kanalen eller som åker på tågen genom kanaltunneln. Målet är att ta sig till Storbritannien för att studera eller jobba och få möjligheten att skapa sig en framtid i trygghet.

Infrastrukturen i kåkstaden har utvecklats snabbt. Det finns kyrkor och moskéer byggda av presenningar, pinnar och plast och som är tapetserade och isolerade med blommönstrade filtar. Ett femtiotal restauranger, butiker och frisörsalonger sträcker sig längs huvudgatan genom Djungeln.

På kvällarna snurrar diskokulor i de större skjulen som blivit till nattklubbar samtidigt som polisens tårgasgranater kastas ner från bron och mot lägrets ingång. 

Veckan före jul 2015 var jag i Djungeln och mötte syrier, afghaner, irakier, kuwaitier och pakistanier som lever sida vid sida i sin självbyggda kåkstad och i väntan på att ta sig vidare. När vi tittar på båtarna som kommer i land i Grekland ser vi ofta människor som är glada för att ha överlevt en del av flykten. Det vi lätt glömmer är att vägen till ett nytt hem och ett liv i fred och trygghet är mycket längre än så.

I februari åker jag tillbaka för att berätta historierna om deras liv mellan gränserna.

The Jungle

My name is Nora Lorek, I’m 23 years old and grew up in Germany and Gothenburg.

In the Jungle, a refugee camp outside the French city Calais, about 6000 people live in hope to manage to get on the trucks taking the ferry across the Channel or traveling on trains through the Channel Tunnel. The goal is to get to the UK to study or work and have the opportunity to create a future in security.

The infrastructure of the township has developed rapidly. There are churches and mosques built of tarps, sticks and plastics, and which are papered and isolated with patterned blankets. Around fifty restaurants, shops and hairdressers extend along the main street through the jungle.

In the evenings disco balls are spinning in large sheds that have become nightclubs while the police is throwing tear gas grenades down from the bridge and into the camp.

The week before Christmas 2015 I was in the Jungle and met Syrians, Afghans, Iraqis, Kuwaitis and Pakistanis living side by side in their self-built shanty town and in anticipation of moving further.
When we watch the boats coming ashore in Greece, we often see people who are happy that they survived a part of their escape. What we easily forget is that the way to a new home and a life in peace and security is much longer than that.

In February I will go back to tell the stories of their life between the borders.

/Nora Lorek

2 kommentarer till

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *